I Landsbyfællesskabet Ølsted arbejder vi pædagogisk med udgangspunkt i Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn. Hans pædagogik tager udgangspunkt i en grundlæggende en dyb respekt for alle mennesker, hvor alle er lige meget værd.

Rudolf Steiner udviklede først en pædagogik i forhold til almindelig børn (som bruges i børnehaven). Med udgangspunkt i den "normale" udvikling præsenterede han en metode til det pædagogiske arbejde - i forhold til udviklingshæmmede børn (helsepædagogik) og udviklingshæmmede voksne (social terapi). Helsepædagogik anvender vi især på Elmehøjen, i forhold til børnene mens et socialterapeutiske arbejde hovedsageligt sker på Midgård og Sophiagård (samt for de voksne på Elmehøjen).

Det pædagogiske retninger inden for Steiner minder på mange områder om hinanden, men har sine tydelige forskellige. På disse sider, kan du læse kort om de forskellige pædagogiske metoder, som vi arbejder med her i Ølsted.