Specialklasserne

 - En særlig skole, for særlige børn

 

Specialklasserne er en skole for elever, der har behov for særlig støtte. Vi har elever med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser (fx autisme) og "grå-zone-elever", som ikke har en diagnose, men som har brug for ekstra støtte.

Skolen med SFO er åben fra kl. 8-15.

Undervisningsforløbet er fra 0. til 10. klasse. 

 

Se filmen om Specialklasserne her

I Specialklasserne undervises eleverne i små klasser

Der er mellem 4 og 7 elever i hver klasse. 

Vi følger Rudolf Steiner-skolernes undervisningsplan, som vi tilpasser den enkelte elevs udviklingsniveau og ressourcer.

Pædagogikken og undervisningen

Rudolf Steiners pædagogik bygger på anskuelsen af mennesket som et tanke-, følelses- og viljesvæsen.

Det boglige arbejde stimulerer tanken og hukommelsen. Kunstnerisk arbejde stimulerer følelsen, og skabende håndværksmæssigt arbejde stimulerer viljen.

Vores dag

Vores dag begynder med fælles morgensamling for alle elever og lærere.

Efter den fælles morgensamling har hver klasse hovedfagsundervisning med deres klasselærer. Hovedfagsundervisningen skifter periodevis mellem dansk og regning i de små klasser. I de større klasser undervises der også i historie, geografi, samfundsfag, hjemstavnslære, naturfag mm.

Efter hovedfagsundervisningen har vi spisepause og frikvarter med fri leg.

Herefter fortsætter dagen med kunstneriske og håndværksmæssige fag. De kunstneriske fag er blandt andet maling og formtegning, musik og sang, gymnastik og bothmergymnastik. Til de mere håndværksmæssige fag hører sløjd og håndarbejde.

Vi lægger desuden vægt på, at de ældste elever vejledes til at finde deres vej videre i livet på forskellige ungdomsuddannelser eller beskæftigelse (fx FGU, HF eller STU).

 

Hos os er trivsel grundlag for fordybelse og læring

Del af Landsbyfællesskabet

Specialklasserne hører under Rudolf Steiner-skolen i Odense, men vi ligger fysisk som en del af Landsbyfællesskabet i den idylligske landsby Ølsted på Midtfyn.

Specialklasserne holder årstidsfester sammen med bostederne og den lille børnehave fx høstfest og majfest. Og så holder vi julebasar.

Specialklasserne inviterer hver år alle til  majfest.

Specialklasserne inviterer hver år alle til majfest.

Skolefritidsordning

Når skoletiden er forbi, går mange af børnene i skolefritidsordning, som ligger på skolen. Skolefritidsordningen er et tilbud til elever i alle klasser (1.-10. klasse).  

I SFO'en spiser vi eftermiddagsmad og leger med vores kammerater. 

Vi laver mad over bål, spiller vi bold, gynger, cykler på tandemcykel og kører moon-cars.

Nogle har brug for en rolig stund efter skolen, og indenfor er der mulighed for et hvil eller at kigge i bøger og tegne.

Praktiske oplysninger


Optagelse

Som regel begynder optagelsen af en elev i Specialklasserne med, at forældrene henvender sig til skolen.
Gennem samtaler og besøg lærer eleven og forældrene skolen at kende.

Den videre visitation foregår med skolen og den pågældende klasselærer som samarbejdspartnere.

Skolen samarbejder med PPR i Faaborg-Midtfyns Kommune og har en fast PPR-psykolog tilknyttet.

Ring 2137 8972, kl. 9-12 og aftal nærmere. Eller skriv til os på: info@specialklasserne.dk, så vender vi tilbage til dig.

 

Adresse

Specialklasserne ved Rudolf Steiner Skolen i Odense
Ølstedgårdsvej 4A
Ølsted
5672 Broby
Tlf.: 2137 8972

ER DU BLEVET NYSGERRIG EFTER AT HØRE MERE?

Så ring til os på           2137 8972