Specialklasserne

Tryghed - Nærvær - Kreativitet

 

  • Specialklasserne har ledige pladser og optager nye elever til det kommende skoleår 2018/2019  


Specialklasserne er et undervisningstilbud for udviklingshæmmede børn.

Skolen med SFO er åben fra kl. 8-16. Tilsammen udgør skolen med SFO et heldagstilbud.

Undervisningsforløbet er ti-årigt (1.-10. klasse).

I Specialklasserne undervises eleverne i små klasser

Eleverne har almindelige skolefag samt musiske og kreative fag.

Vi har en talepædagog tilknyttet skolen.

Specialklasserne hører under Rudolf Steiner-Skolen i Odense, men ligger som en del af Landsbyfællesskabet i den idylliske landsby Ølsted på Midtfyn.

Specialklasserne har et samarbejde med den lille børnehave, Æbleblomsten. De yngste skoleelever har eurytmi sammen med de ældste børnehavebørn, og de holder bl.a. lanternefest sammen.


Både børnehaven og skolen inviteres årligt til høstfest på Sophiagård Elmehøjen sammen med Midgård.

Specialklasserne har ledige pladser og optager nye elever til det kommende skoleår 2018/2019

Pædagogikken og undervisningen

Rudolf Steiners pædagogik bygger på anskuelsen af mennesket som et tanke-, følelses- og viljesvæsen.


Det boglige arbejde stimulerer tanken og hukommelsen. Kunstneriske arbejde stimulerer følelsen, og skabende håndværksmæssigt arbejde stimulerer viljen.


I undervisningen søges alle tre led tilgodeset.

 

Vores dag

Vores dag begynder med en gåtur.


Herefter har vi fælles morgensamling for alle elever og lærere.


Efter den fælles morgensamling har hver klasse hovedfagsundervisning med deres klasselærer. Hovedfagsundervisningen skifter periodevis mellem dansk og regning i de små klasser. I de større klasser undervises der også i historie, geografi,samfundsfag, hjemstavnslære, naturfag mm.


Efter hovedfagsundervisningen har vi et langt frikvarter med spisepause og fri leg.


Herefter fortsætter dagen med kunstneriske og håndværksmæssige fag. De kunstneriske fag er blandt andet maling og formtegning, musik og sang, gymnastik og bevægelsesfaget eurytmi. Til de mere håndværksmæssige fag hører sløjd, håndarbejde og madlavning.


Vi lægger desuden vægt på, at de ældste elever lærer praktiske færdigheder som rengøring og havearbejde.

En gang om ugen er vi i svømmehallen og til rideterapi.

Vi har altid fokus på selvstændighed. At øve selvhjulpenhed er en naturlig del af vores daglige pædagogiske arbejde.

                                                                                                               

 

I skolen gør vi meget ud af at fejre årstidsfester, højtiderne og fødselsdage.

Skolefritidsordning

Når skoletiden er forbi, går mange af børnene i skolefritidsordning, som ligger på skolen. Skolefritidsordningen er et tilbud til børn i alle klasser (1.-10. klasse).

Her spiser de deres frokost og leger med deres kammerater.

Uden for spiller børnene bold, gynger, cykler på tandemcykel og kører moon-cars.

Vi går ofte i skoven og besøger caféen på Midgård.

Indenfor er der mulighed for at kigge i bøger, tegne, lege med dukkehus eller bondegård eller hjælpe til i køkkenet. Måske skal der syltes eller bages?

Praktiske oplysninger


Optagelse

Som regel begynder optagelsen af en elev i Specialklasserne med, at forældrene henvender sig til skolen.
Gennem samtaler og besøg lærer eleven og forældrene skolen at kende.

Den videre visitation foregår med skolen og den pågældende klasselærer som samarbejdspartnere.

Skolen samarbejder med PPR i Odense kommune og har egen skolepsykolog tilknyttet.

ER DU BLEVET NYSGERRIG EFTER AT HØRE MERE?


SÅ KOM TIL EN UFORPLIGTENDE SAMTALE MED EN AF LÆRERNE.

Ring 6269 2992, kl. 9-12 og aftal nærmere. Eller skriv til os på: info@specialklasserne.dk, så vender vi tilbage til dig.

 

Adresse

Specialklasserne ved Rudolf Steiner Skolen i Odense
Ølstedgårdsvej 4A
Ølsted
5672 Broby
Tlf.: 6269 2992