Pedellerne kommer…

 

Service værkstedet indeholder mange forskellige funktioner og er en slags pedeltjans på stedet.

Her bliver skruet og savet, kørt pap på genbrug og lavet forefaldende opgaver i hus og have.

 

Her får beboerne brugt deres evner i et meningsfuldt arbejde. Identiteten er i højsæde, når arbejdstøjet kommer på.