”Vores børn vil altid være afhængige af, at der er andre mennesker end os, der holder af dem.”

(Citat af en forælder)

Forældresamarbejdet for bostederne

 Vi ved, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og bostedet er afgørende for beboernes trivsel og udvikling. Derfor bestræber vi på at skabe en åben og tillidsfuld dialog.

 


Vores beboere vil altid være afhængige af andre mennesker for at klare sig i livet. Det gør dem sårbare. Derfor er det afgørende, at forældrene oplever, at deres børn bliver set, hørt og mødt med værdighed og anerkendelse.

Vi støtter op om relationen mellem beboere og deres forældre/pårørende.

Vi bestræber os på at inddrage forældre/pårørende i livet på bostederne, samtidig med vi tager hånd om beboernes ret til selvbestemmelse og privatliv.

Det er vigtigt, at forældrene løbende får information om, hvad der foregår i deres barns liv, bliver hørt i vigtige beslutninger og bliver inviteret til at være en del af deres barns liv. Også når barnet er blevet voksent.
Vi hjælper beboerne med at have jævnlig kontakt til deres familie i det daglige via telefon, Skype eller mails.

Hver beboer får en tovholder/kontaktperson. Denne person har også den primære kontakt til forældrene, og informerer om relevante ting, så vidt muligt, i samarbejde med beboeren.

Vi ønsker, at beboernes hjem skal være åbent for forældre og familie, så det er hyggeligt at komme på besøg og være en del af bostedet som forældre. I er som forældre altid velkomne til at kontakte os og komme forbi til en kop kaffe. Hvis man ønsker det, er der mulighed for en årlig, individuel, samtale med beboer, forældre, kontaktperson og ledelse.

På Sophiagård Elmehøjen er der 2 årlige forældremøder og på Midgård er der et årligt forældremøde.

Forældre og pårørende har mulighed for at deltage i forskellige arrangementer i Landsbyfællesskabet i løbet af året.

Vores årlige julebasar er et stort arrangement, hvor vi er afhængige af jeres hjælp, så der kan komme penge i Yggdrasils kasse (vores støtteforening). 14 dage før basaren har vi arbejdsdag, hvor der produceres ting til basaren. På Midgård bages der bl.a småkager og laves pileflet. På Sophiagård Elmehøjen laves der æblemost, havregrynskugler, sættes stropper på de vævede viskestykker, træting mm. Det er altid en hyggelig dag for beboerne, medarbejdere, forældre og pårørende.

På basaren har Specialklasserne tombola, dukketeater, blomsterbod og fiskedam i samarbejde med Æbleblomsten.

Denne hyggelige dag slutter vi af med årets julefrokost for beboere, forældre og medarbejdere. Det er en festlig afslutning på dagen.

Forår/efterår har vi, som regel, 5-6 nørkleaftener i kalenderen, hvor vi mødes med jer forældre og producerer ting til basaren – alt fra filt til træ. Vi er altid modtagelige for nye ideer :)
Vi serverer lidt mad, kage, kaffe og saft på disse aftener, som plejer at være rigtig hyggelige.

Sophiagård Elmehøjen har en årlig sommerudflugt med beboere, medarbejdere og forældre.