Pædagogisk metode

I Landsbyfællesskabet Ølsted hviler vores pædagogik på Rudolf Steiners antroposofi og menneskesyn.

Helsepædagogikken er for udviklingshæmmede børn og unge, mens socialterapi er for de voksne.

Vi tror, at alle mennesker har en sund væsenskerne. Det vil sige, at jeg'et altid antages for at være grundlæggende sundt. Respekt, værdighed, jeg-støttende samtaler og anerkendende tilgange er derfor grundlæggende for vores pædagogiske arbejde.

Igennem vores arbejde med helsepædagogikken og socialterapien, skaber vi mulighederne for et meningsfyldt og udviklende liv.

Vi tager altid udgangspunkt i det, den enkelte kan, og hjælper med at styrke dette.

Medarbejdernes opgave er at tage udgangspunkt i den raske del i det enkelte menneske, så man altid har fokus på evner og muligheder i stedet for begrænsninger. På den måde kan et hvert individ udvikle sine egne egenskaber og talenter, som ligger "gemt" i dem.