Velkommen til Midgård


Midgård er et bosted med plads til 12 udviklingshæmmede beboere.

Midgård har et beskæftigelsestilbud med 10 arbejdspladser. Det består af et bageri med bagerifunktioner og bageriudsalg, et køkken med daglig madlavning og et serviceværksted med pedel- og havefunktioner.

Beskæftigelsestilbuddet er ét blandt flere i landsbyen. De øvrige ligger på Sophiagård.


Livet på Midgård veksler mellem aktivitet og hvile, glæde og fordybelse, fællesskab og individualitet.

Midgård skaber trygge rammer for mennesker med udviklingshæmning.

Her er der mulighed for at øve sig i at sige til og fra, at blive bedre til at tage vare på sin egen dagligdag og at få styrket sine sociale kompetencer.

Det siger beboerne om livet på bostedet Midgård:

 

Tina: "Her får man venner, og det er godt! Jeg synes, vi laver mange gode ting sammen."

Daniel:"Jeg er glad for mine tjanser i huset og mit arbejde i bageriet. I fritiden holder jeg rigtig meget af at gå til fodbold.

Johan: "Jeg kan godt lide at slå græs på mit arbejde og at bo lige over for min kæreste, som jeg tit er sammen med."

Christina P.: "Det er sjovt at gå på aftenskole i byen og rart at komme hjem til de andre om aftenen."

Dagligdag

Hver morgen ser man glade beboerne komme ud fra husets fælles morgensamling og skynde sig ud til hver deres arbejdsplads i byen.


Til frokost samles beboerne igen på Midgård for at spise sammen. Senere går de igen på arbejde og mødes så om eftermiddagen til hygge og afslapning.


Om aftenen og i weekenden er der mulighed for forskellige aktiviteter både i huset og i og uden for Landsbyfællesskabet.


Aktiviteterne i løbet af ugen kan eksempelvis være aftenskole, fodbold, folkedans, kor eller forskellige former for motion.


Kosten på Midgård er biodynamisk eller økologisk, og der lægges vægt på en sund, velsmagende og alsidig kost.

 

Vi arbejder med PECS-systemet (piktogrammer), jeg- støttende samtale og low arousel. Arbejdet med ADL (Almindelig Daglig Livsførelse), er også en del af pædagogikken hos os.


Hver beboer har en tovholder – en kontaktpædagog.


En antroposofisk læge er tilknyttet Midgård.

Udrag af vores værdigrundlag:

 

Midgårds værdisætning:

"Det er værdifuldt, at mennesker med udviklingshæmning lever og arbejder i et respektfuldt fællesskab, hvor nærvær, ansvar og kvalitet skaber udvikling og tillid i en rytmisk hverdag."

Derfor vil vi:

- gennem trygge relationer skabe rammer for at beboerne kan udvikle sig og dermed opnå størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv.
- fremme beboernes trivsel og sundhed.
- sørge for at beboerne får mulighed for at udvikle sig gennem kunstneriske og kulturelle aktiviteter.
- skabe en rytmisk genkendelig hverdag med tid til nærvær og omsorg.
- skabe et hjem, hvor den enkelte beboer føler sig som en værdifuld del af fællesskabet.
- tilbyde et meningsfuldt arbejde til alle beboere.
- sætte fokus på det, som giver glæde og livskvalitet.
- lægge vægt på det sundhedsfremmende i de æstetiske omgivelser.


Midgårds værdigrundlag hviler på et antroposofisk  fundament med socialterapien  som pædagogisk grundlag.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører medicintilsyn på Midgård

 

Se tilsynsrapport her:

Midgård tilsynsrapport 2019

Fødevarestyrelsen fører løbende kontrol med at vores køkken opfylder lovgivningens krav til hygiejne og fødevaresikkerhed.

 

Se kontrolrapporten her:

Midgård kontrolrapport