Godkendelser og takster

 

I Landsbyfællesskabet Ølsted er der mange forskellige indsatser og tilbud for udviklingshæmmede børn, unge og voksne.

Herunder er en oversigt over tilbud og takster for de enkelte indsatser i 2019.

Skolen:

Ifølge friskoleloven skal der betales skolepenge, når man melder sit barn ind i en friskole.

Prisen er 1130 kr. pr. måned.

 

Midgård:


§ 107 Midlertidigt botilbud til voksne: 64.163 kr. pr. mdr.

§ 108 Længerevarende botilbud for voksne: 64.163 kr. pr. mdr.

§104 Aktivitets- og samværstilbud: 23.457 kr. pr. mdr.

§ 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud: 23.457 kr. pr. mdr.


Sophiagård Elmehøjen:

 

§ 107 Midlertidigt botilbud til voksne: 64.155 kr. pr. mdr.

§ 108 Længerevarende botilbud for voksne: 64.155 kr. pr. mdr.

§ 66, stk.1 Socialpædagogisk opholdssted for børn: 73.780 kr. pr. mdr.

§104 Aktivitets- og samværstilbud: 23.457 kr. pr. mdr.

§ 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud: 23.457 kr. pr. mdr.

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU): 22.950 kr. pr. mdr.

I forhold til sommerferie og fritidsaktiviteter betaler beboerne selv ud af deres pension. I forhold til børn på bostederne ligger disse udgifter i opholdsbetalingen.

 

Æbleblomsten:


Vedr. priser, kontakt leder: Vibeke van der Woude på tlf 5195 9639. I prisen er inkl. økologisk madordning 3 dage om ugen (egenbetalingen kan varierer en smule afhængig af tilskuddet fra den enkelte kommune).

Der ydes søskenderabat.

Æbleblomsten er i øjeblikket ikke godkendt til at modtage udviklingshæmmede børn, men arbejder på det.


Kontakt os for yderligere information