Godkendelser og takster

 

I Landsbyfællesskabet Ølsted er der mange forskellige indsatser og tilbud for udviklingshæmmede børn, unge og voksne.

Herunder er en oversigt over tilbud og takster for de enkelte indsatser i 2017.

Skolen:

Ifølge friskoleloven skal der betales skolepenge, når man melder sit barn ind i en friskole.

Prisen er 1130 kr. pr. måned.

 

Midgård:


§ 107 Midlertidigt botilbud til voksne: 60.994 kr. pr. mdr.

§ 108 Længerevarende botilbud for voksne: 60.994 kr. pr. mdr.

§104 Aktivitets- og samværstilbud: 22.982 kr. pr. mdr.

§ 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud: 22.982 kr. pr. mdr.


Sophiagård Elmehøjen:

 

§ 107 Midlertidigt botilbud til voksne: 59.143 kr. pr. mdr.

§ 108 Længerevarende botilbud for voksne: 59.143 kr. pr. mdr.

§ 66, stk.1 Socialpædagogisk opholdssted for børn: 68.676 kr. pr. mdr.

§104 Aktivitets- og samværstilbud: 20.959 kr. pr. mdr.

§ 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud: 20.959 kr. pr. mdr.

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU): 21.698 kr. pr. mdr.

I forhold til sommerferie og fritidsaktiviteter betaler beboerne selv ud af deres pension. I forhold til børn på bostederne ligger disse udgifter i opholdsbetalingen.

 

Æbleblomsten:


Egenbetalingen udgør 3.000 kr. pr. måned inkl. økologisk madordning 3 dage om ugen (beløbet varierer en smule afhængig af tilskuddet fra den enkelte kommune).

Der ydes søskenderabat.

Æbleblomsten er øjeblikket ikke godkendt til at modtage udviklingshæmmede børn, men arbejder på det.


Kontakt os for yderligere information