Kunst og terapi

Vores børn, ung og voksne elsker at male, få massage, spille, danse og lave eurytmi mm. Der er dog en dybere tanke bag disse aktiviteter:

De taler til vores sanser og følelser, og er med til, at vi bedre kan mærke os selv.

 

Kunst har en særlig virkning, når det er personen selv, som skaber. Formålet med kunstnerisk udfoldelse er derfor ikke et smukt resultat, men at skabe større harmoni i den enkelte. Målet er at skabe noget, som stimulerer og skaber glæde, og i den skabende proces kan mange beboerne bedre samle deres opmærksomhed og mærke sig selv.


Samtidig bliver de bedre motorisk, fx når de øver sig på fløjten. Og så er det jo skønt at kunne give sin tegning til en kær eller spille et stykke musik for andre. Det giver selvværd.


Læs mere om nogle af vores tilbud nedenfor:

Bothmergymnastik

Fritz von Bothmer udviklede Waldorfskolernes (Steinerskolernes) gymnastik i samarbejde med Rudolf Steiner. I Bothmergymnastikken arbejdes altid ud fra det oprejste menneske.

I Bothmergymnastikken opfattes kroppen og dens opbygning og udvikling som individuel og unik. Vi arbejder med styrke, smidighed og rumretning, altså vores placering i rummet: op/ned, foran/bagved.

Gymnastikken udvikler kropsbevidsthed og harmoni hos den udøvende, og den fremmer samspillet mellem krop, sjæl og ånd.

Fastlåste bevægelsesmønstre kan forandres og nye holdninger til sig selv og til sine medmennesker kan opstås igennem gymnastikken.

 

Embodyment

Alle bliver født med reflekser, som hjælper barnet, i dets første leveår, til at komme op i oprejst stilling. Reflekserne arbejder for barnet, indtil barnets muskler tager over. Herefter trækker reflekserne sig tilbage.

Hos et udviklingshæmmet barn/voksen, som har sprunget et udviklingsstadie over i sit første leveår, kan en eller flere af disse reflekser blive ved med at arbejde.

Embodyment er en terapi, hvor man med øvelser kan få disse "rest-reflekser" til at trække sig tilbage. Der arbejdes med de rotationer og bevægelser, som barnet bruger det første år, for at komme op at stå.

Musik

 

Alle har musik i sig, og alle kan udtrykke og udvikle sig igennem musik.


At arbejde med musik virker udviklende og harmoniserende.
Musik skaber glæde og liv omkring én og er en vigtig del af fællesskabet.


Vi tilbyder individuel musikundervisning igennem Faaborg-Midtfyn Musikskole i instrumenter som blokfløjte, guitar, klaver, slagtøj, harpe og almen musikterapi.


Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og situation. Vi laver desuden sammenspil samt folkedans og korsang.

Rytmisk massage

Vi oplever, at massage er med til at give mange af de udviklingshæmmede en ro i krop og sind, som de har svært ved at opnå selv.

Rytmisk massage er en blid massageform, der tager udgangspunkt i hjertets og lungernes rytme, indånding og udånding.

Massagen stimulerer de naturlige helingsprocesser, skaber balance i kroppen samt giver en dyb afslapning og velvære.

Rytmen i massagen sker ved store og små ottetals-bevægelser, hvor begge hænder arbejder sammen i rytmiske greb eller bløde strøg bl.a. over rygsøjlen.

Massagen foregår i en rolig stemning. Vi bruger økologiske olier til indsmøring, og der er tæpper og varmedunke til at holde kroppen varm.

Efter massagen hviler man i 10 minutter, for at kroppen kan bearbejde massagens impulser.

Vi har uddannet medarbejdere i rytmisk massage, som står for massagen i hverdagen.

 

Eurytmi

Eurytmi, som er "bevægelseskunst", er et vigtig terapeutisk redskab i arbejdet med udviklingshæmmede børn og voksne.


Eurytmi er med til at skabe balance mellem den fysiske krop og vores sjæleliv, hvilket er svært for mange udviklingshæmmede.


Det ydre og det indre skal til en vis grad kunne samarbejde, for at vi kan fungere som mennesker. Her kan eurytmien hjælpe til og give gode resultater.


Eurytmien hjælper også de udviklingshæmmede til at mærke sig selv i forhold til andre og omverdenen. Fx øver de gennem vers og bevægelser forskellen mellem du, jeg og vi.

                                                                                                                                             Klangmassage

 

Klangmassage er en behandlingsform uden berøring. Den sker gennem vibrationer fra en klangskål.

Tonerne fra klangskåle sender vibrationer dybt ind i kroppen, og man kan nå steder, som ikke kan nås med fysisk massage.

Et menneske består af 50-70% vand. Skålenes klange og vibrationer sætter vandet i blide svingninger.

Det giver en dyb og afspændende indvendig massage, der løsner op for blokeringer og genskaber balance.

 

 

Terapeutiske malerier

 

At male med de flydende, "levende" akvarelfarver og lade penslen fortælle om små og store hændelser i hverdagen, eller danne indre billeder til eventyr og legender, skaber glæde og integritet.

 

Balancen mellem de kolde og de varme farver virker belivende og stimulerende.

 

Særlige maleterapeutiske forløb kan udligne ensidigheder og hjælpe til at skabe balance samt mestring.