Landsbyfællesskabet Ølsted

 

 

”Helbredende er kun,

når i menneskesjælens spejl

dannes det hele fællesskab,

og i fællesskabet lever

den enkeltes sjælskraft.”

Rudolf Steiner

 

Her kan du læse om, hvordan Landsbyfællesskabet er opstået.

LANDSBYFÆLLESSKABETS HISTORIE

Historien om Landsbyfællesskabet Ølsted begynder med Elmehøjen, da Støtteforeningen for Elmehøjen ønskede at etablere det første hjem for udviklingshæmmede, baseret på Rudolf Steiners pædagogik, på Fyn.

I 1985 købte Støtteforeningen et hus på Knolden ved Fåborg, hvor der til at begynde med boede 2 voksne beboere og 4 børn.

Da amtet krævede, at hjemmet enten skulle være for børn eller voksne, besluttede man, at Elmehøjen kun skulle være for børn.

I 1987 begyndte Alex og Marianne Schlittler som forstanderpar. Elmehøjen flyttede til det nuværende hus, det gamle enkesæde i Ølsted.

Elmehøjen blev udvidet fra at kunne have 8 børn til 14 børn.

SOPHIAGÅRD

I 1997 tog man initiativ til at bygge et bofællesskab til de børn på Elmehøjen, der nu er ved at blive voksne (18 år). Det var forældrenes ønske, at de kunne blive i Ølsted og i ”Steinerregi”, og en gruppe af medarbejdere og forældre gik derfor i gang med at se på hvilke muligheder, der var.

Da Christian Drud, der gennem en årrække var Elmehøjens personlige velgører, og som donerede penge til forskellige projekter, hørte om det nye initiativ, købte han en gård og grund tæt på Elmehøjen og donerede dette til oprettelse af Sophiagård.

Sophiagård var klar til indflytning i februar 1999. Udover bofællesskabet blev værkstederne, landbrug samt væve- og lyseværksted til beboernes dagbeskæftigelse, etableret.

Januar 2015 blev Elmehøjen og Sophiagård slået sammen til én institution.

SKOLEN

I 2000 stod skolen klar, og Landsbyfællesskabet kunne nu også tilbyde en skole for udviklingshæmmede børn i Specialklasserne. Både børn fra Elmehøjen og hjemmeboende børn går på skolen. Skolen tilbyder undervisning fra 1.-10. klassetrin og har SFO tilknyttet.

Specialklasserne hører under Rudolf Steiner-Skolen i Odense, som ligger i Lindved.

MIDGÅRD

I 2001 var der igen brug for et bofællesskab. En gruppe unge fra Elmehøjen var ved at blive voksne. En medarbejdergruppe tog derfor initiativ til at danne Midgård. Denne gang var det noget sværere at få økonomi til grunden og bygningen (og Christian Drud var imellem tiden død). Det lykkes dog at skaffe midler via en fond i Tyskland.

I 2006 åbnede Midgård dørene for 11 beboere samt et bageri, som også den dag i dag leverer brød til hele byen.

I 2012 bliver Elmehøjen godkendt til at tilbyde den Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for de unge mennesker, som er færdige på skolen. Det er et tre-årigt forløb, og uddannelsen består af botræning, undervisning i boglige fag samt projektarbejde og værkstedspraktik. STU'en er med til at skabe en stærkere ungdomskultur i Ølsted.

 

ÆBLEBLOMSTEN

Æbleblomsten startede i 2012 og er en børnehaven for børn i alderen 0-6 år med plads til 10 børn deraf er 2 af pladserne til udviklingshæmmede børn. I 2014 blev den en del af Landsbyfællesskabet Ølsted.

Specialklasserne og Æbleblomsten har et samarbejde mellem de ældste børn i børnehaven og skolens yngste. De har eurytmi og nogle årstidsfester sammen.

 

LANDSBYFÆLLESSKABET

Der har længe været tanker om, at skabe et landsbyfællesskab og dermed et stærkere samarbejde mellem bostederne. Dette blev realiseret i 2014, med vores nye logo, fælles hjemmeside og fokus på at styrke relationerne mellem beboerne i byen.

I 2014 starter Landsbyfællesskabet en ny aftenskole for udviklingshæmmede voksne (SUK Ølsted). Initiativet kommer også ud af tanken om at være ét fællesskab, som skaber fælles oplevelser og udvikling hos den enkelte.

Sept. 2015

Sept. 2015