Bostedet Sophiagård Elmehøjen

 

Sophiagård Elmehøjen er ét bosted for udviklingshæmmede, som består af to huse.

 

På Elmehøjen er der plads til 14 udviklingshæmmede unge og voksne, mens der på Sophiagård er plads til 10 voksne udviklingshæmmede.

                                              Beboerne siger:

 

Mikkel: "Jeg kan godt lide at bo på Sophiagård sammen med mine venner"

 

Kristine: "Det er dejligt at spise tykmælk og müsli om morgenen og at lave lys til julebasaren"

Et hjem

 

Det vigtigste på Sophiagård Elmehøjen er, at det er beboernes hjem.

Her skal beboerne kunne trække sig tilbage, finde ro og samle kræfter. Det er også her, at vi mødes over en kop the, spiller spil, får snakket om svære og sjove ting og meget mere.

Fællesområderne er hyggelige og er som et almindeligt hjem. Det skal føles som at sidde i en stue, når vi sidder og hygger os om aftenen.

Hver dag laver vi varm mad i køkkenerne på Sophiagård Elmehøjen. Derfor dufter det dejligt af eksempelvis stegte grønsager, hjemmebagt brød og af og til af nybagt kage.

Beboerne har hver uge botræning, hvor de lærer almindelige daglige gøremål, som madlavning, rengøring, tøjvask mm.

Vi hjælper med at invitere venner og familie hjem, fx på værelset til te og lidt sødt.

Vores medarbejdere brænder for deres arbejde, og mange af dem har været her i mange år. Det er med til at skabe tryghed for beboerne.

En antroposofisk  læge er tilknyttet stedet. 

Vores værdisætning:

"På Sophiagård Elmehøjen bestræber vi os på at skabe rammer, hvori den enkelte og hele fællesskabet kan udvikle sig i en tryg, rytmisk hverdag beriget med anerkendelse, kunst, kultur og humor."

"Det skønne beundre

Det sande beslutte

Det ædle dybt ære

Det gode beslutte.

Det fører os mennesker

i livet til målet

i handling til retfærd

i følelsen til freden

i tanken til lyset.

Og lærer os tillid

til Guddommens råden

I alting som er

I verdens alt

I sjælens dyb."

(Eksempel på et morgenvers)

Morgensamling

 Vores hverdag er rytmisk og genkendelig. Fx har vi morgensamling, hver morgen for alle beboere og medarbejdere:

Først samles vi til en fælles orientering om dagens forløb. Vi nævner dag, dato og år, og læser op fra kalenderen og fortæller om eventuelle ændringer i dagens forløb.

Herefter går vi samlet og i stilhed ind i rummet ved siden af. Vi danner en rundkreds om et lille bord med et tændt bivokslys og en buket med årstidens blomster.

Vi spiller et lille stykke musik, og siger herefter et morgenvers.

Dernæst synger vi en sang fra Højskolesangbogen, som passer til årstiden. Efter sangen slukker en af beboerne bivokslyset.

 

Til sidst rækker vi hinanden hænderne og ønsker hinanden en god morgen.

Styrelsen for patientsikkerhed fører løbende kontrol med at vore medicinhåndtering opfylder lovgivningens krav.

Se kontrolrapporten her:

Sophiagård Elmehøjen

Fødevarestyrelsen fører løbende kontrol med at vore køkkener opfylder lovgivningens krav til hygiejne og fødevaresikkerhed.

Se kontrolrapporterne for vore huse her:

Sophiagård kontrolrapport

Elmehøjen kontrolrapport

Udrag af vores værdigrundlag:


I vores arbejde med udviklingshæmmede unge og voksne er det værdifuldt, at:

- Vore beboere har en tryg og meningsfyldt tilværelse med masser af livsglæde.
- Vore beboere føler sig værdifulde og har mulighed for en individuel udvikling ud fra deres potentialer.
- Respektere, at alle mennesker har en sund kerne.
- Vore beboere oplever en genkendelig, rytmisk hverdag i et positivt socialt fællesskab med andre.

Derfor vil vi:

- Have en rytmisk, sammenhængende hverdag, der skaber forudsigelighed og struktur i dagen, ugen, måneden og året
- Have botilbud med hjemlige omgivelser, tilpasset aldersgrupperne – unge og voksne – med smukke omgivelser og familielignende forhold
- Have meningsfulde uddannelses- og arbejdstilbud tilpasset den enkeltes muligheder og interesser
- Have et rigt fritidsliv med sociale og kulturelle oplevelser såsom årstidsfester, fritidsaktiviteter, kunst og kulturarrangementer, ferie, ture mv.
- Have en sund livsstil, der nærer beboerne fysisk og sjæleligt med fokus på motion, bevægelse, terapi samt økologisk og biodynamisk kost
- Have fokus på bæredygtige løsninger i forhold til ejendom, have, kost mv.